ข้อมูลการติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รายละเอียด

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรติดต่อ

0-2529-3850 , ภายในเบอร์ : 161
โทรสาร : 02-909-3029
09-2265-8433

อีเมล์

sciencetech@vru.ac.th

แบบฟอร์มติดต่อเรา